Рішення обласної радиПро внесення змін до рішення обласної ради від 26 червня 2001 року № 372-16/ХХІІІ „Про програму економічної підтримки районних, міських та міськрайонних газет, районного, міського, міськрайонного телерадіомовлення Дніпропетровської області” та продовження терміну її дії до 2015 року

Керуючись законами України  „Про доступ до публічної інформації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про інформацію”, „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, „Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, указами Президента України  від 9 грудня 2000 року № 1323/2000 „Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні”, від 1 серпня 2002 року № 683/2002 „Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”, з метою розширення можливостей отримання громадянами прав на доступ до об’єктивної інформації, забезпечення функціонування засобів масової інформації, що належать до сфери управління органів державної влади і органів місцевого самоврядування, подальшого розвитку інформаційної сфери області, враховуючи подання облдержадміністрації, висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань зв’язків з об’єднаннями громадян і засобами масової інформації, обласна рада  в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до рішення обласної ради від 26 червня 2001 року  № 372-16/ХХІІІ „Про програму економічної підтримки районних, міських та міськрайонних газет, районного, міського, міськрайонного телерадіомовлення Дніпропетровської області”, а саме:
1.1. Продовжити термін дії програми до 2015 року.
1.2. Програму та Перелік завдань і заходів програми викласти у новій редакції згідно з додатками 1, 2.
1.3. Доповнити програму показниками оцінки ефективності її виконання згідно з додатком 3.
2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління преси та інформації облдержадміністрації (Мілютін), контроль – на постійну комісію обласної ради з питань зв’язків з об’єднаннями громадян і засобами масової інформації.

 

Голова обласної ради                                                                      Є. Удод

 

м. Дніпропетровськ
3 лютого 2012 р.
№ 244-11/VI

 

Додатки