Рішення обласної радиПро Програму збереження та розвитку об’єктів культурної і природної спадщини, розташованих на території Дніпропетровської області, на 2014 – 2019 роки

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про культуру”, з метою створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей розв’язання проблем національно-культурного розвитку, збереження культурної та природної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення, зважаючи на рішення 8-ї сесії Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО від 05 грудня 2013 року про внесення до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства об’єкта „Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство ХІХ – ХХІ ст.”, висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з питань культури, духовності та спорту, обласна рада в и р і ш и л а:

Читати далі...

Додатки...