Програма розвитку місцевого самоврядування


УКРАЇНА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ ДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2016 роки

Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про державні цільові програми”, Бюджетного кодексу України, Указу Президента України від 30 серпня 2001 року „Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні”, Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні, Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106 „Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм”, наказу Міністерства економіки України від 4 грудня 2006 року № 367 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання”, ураховуючи те, що розвиток місцевого самоврядування є одним із пріоритетних напрямів державної політики України, з метою створення належних умов для підвищення ефективності діяльності місцевих рад, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення та вирішення нагальних потреб територіальних громад обласна рада вирішила:


 1. Затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2016 роки (далі – Програма) згідно з додатком.
 2. Головним розпорядником коштів по виконанню завдань і заходів програми визначити Дніпропетровську обласну раду.
 3. Головним розпорядником коштів по виконанню завдань і заходів програми визначити Дніпропетровську обласну раду.
 4. Відповідальним виконавцем визначити Дніпропетровську обласну раду.

  Співвиконавцями Програми визначити:
  міські, районні, районні в містах, сільські та селищні ради області;
  Дніпропетровську обласну асоціацію органів місцевого самоврядування;
  Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
  управління державної служби Головдержслужби України в Дніпропетровській області;
  управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації;
  управління культури і туризму облдержадміністрації;
  комунальне підприємство „Головний інформаційно-комунікаційний і науково-виробничий центр” Дніпропетровської обласної ради;
  комунальну установу „Адміністративне управління Дніпропетровської обласної ради”;
  комунальний заклад „Дніпропетровське регіональне інвестиційне агенство” Дніпропетровської обласної ради;
  обласний комунальний заклад культури „Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького”..
 5. Затвердити такі показники:
  термін виконання Програми – 5 років;
  орієнтовний загальний обсяг фінансування Програми становитиме 108845,0 тис. грн коштів обласного бюджету та коштів, залучених співвиконавцями Програми в порядку, визначеному чинним законодавством.
 6. Установити такі терміни звітності про виконання Програми: один раз на півріччя до 20 числа місяця, наступного за звітним (20 липня та 20 січня).
 7. Доручити голові обласної ради затвердити координаційну раду з представників обласної ради, заінтересованих підрозділів облдерж-адміністрації, установ та організацій, які беруть участь у виконанні програми, з питань координації дій між виконавцями, порядку взаємного інформування, визначення переможців конкурсів та виконавців окремих заходів Програми.
 8. Доручити голові обласної ради затверджувати Положення про конкурси, що проводитимуться відповідно до заходів Програми, затверджувати та при необхідності вносити зміни до показників фінансування між окремими заходами Програми в межах обсягів видатків, передбачених на її виконання.
 9. Запропонувати головному управлінню економіки облдерж¬адміністрації при підготовці програми соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області врахувати заходи та завдання Програми на 2012 рік, а також враховувати їх при підготовці програм соціально-економічного розвитку області на наступні роки.
 10. Запропонувати головному фінансовому управлінню облдерж¬адміністрації у межах наявних фінансових ресурсів ураховувати визначені обсяги бюджетних коштів для виконання заходів та завдань Програми під час формування обласного бюджету на 2012 та наступні роки.
 11. Рекомендувати міським та районним радам області розглянути питання щодо розробки та прийняття власних програм розвитку місцевого самоврядування на 2012 – 2016 роки.
 12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань Регламенту та депутатської етики, діяльності рад та розвитку місцевого самоврядування.


Голова обласної радиЄ. УДОД

м. Дніпропетровськ
27 грудня 2011 р.
№ 225-10/VI

Додатки...