Звіт про виконання обласного бюджету за 2015 рік


Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада в и р і ш и л а:

1. Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за 2015 рік (без урахування кредитування) згідно з додатком 1 по доходах у сумі 11 650 765,1 тис. грн і по видатках у сумі 10 991 130,8 тис. грн, у тому числі:

загальний фонд обласного бюджету по доходах з урахуванням сум, одержаних з державного бюджету та бюджетів інших рівнів, у сумі 11 069 653,1 тис. грн і по видатках з урахуванням сум, передбачених бюджетам інших рівнів, у сумі 9 336 838,0 тис. грн;

спеціальний фонд обласного бюджету по доходах у сумі 581 112,0 тис. грн і по видатках у сумі 1 654 292,8 тис. грн.

2. Затвердити звіт про повернення кредитів до обласного бюджету та надання кредитів з обласного бюджету за 2015 рік згідно з додатком 2, у тому числі:

повернення кредитів у сумі 1 408,1 тис. грн, у тому числі до спеціального фонду 1 408,1 тис. грн;

надання кредитів у сумі 1 432,4 тис. грн, у тому числі із спеціального фонду 1 432,4 тис. грн.

3. Вважати виконаними та зняти з контролю рішення обласної ради: від 23 січня 2015 року № 605-29/VІ „Про обласний бюджет на 2015 рік”, від 29 квітня 2015 року № 619-30/VІ „Про внесення змін до рішення обласної ради від 23 січня 2015 року № 605-29/VІ „Про обласний бюджет на 2015 рік”, від 15 липня 2015 року № 654-32/VІ „Про внесення змін до рішення обласної ради від 23 січня 2015 року № 605-29/VІ „Про обласний бюджет на 2015 рік”, розпорядження голови обласної ради, зазначені у пункті 1 рішення обласної ради від 19 лютого 2016 року № 18-2/VІІ „Про затвердження розпоряджень голови обласної ради, прийнятих у міжсесійний період”.Голова обласної ради                                                        Г. ПРИГУНОВ

 


м. Дніпропетровськ
№ 24-03/VII
25.03.2016 рДодатки...