Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2016 рік


Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” (зі змінами та доповненнями), розглянувши й обговоривши поданий обласною державною адміністрацією проект програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2016 рік, виходячи з аналізу поточної соціально-економічної ситуації у господарському комплексі області з урахуванням тенденцій останніх місяців, висновків та рекомендацій постійних комісій обласної ради, пропозицій, висловлених депутатами під час обговорення, обласна рада в и р і ш и л а:

1. Звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2015 рік узяти до відома (додаток 1).

2. Зняти з контролю рішення обласної ради від 23 січня 2015 року № 604-29/VI „Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2015 рік” як таке, що виконане.

3. Затвердити програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2016 рік (додаток 2) та проект основних показників економічного та соціального розвитку області на 2017 – 2018 роки (додаток 3).

4. Доручити обласній державній адміністрації:

розробити й затвердити заходи щодо виконання основних показників програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2016 рік, а також конкретні завдання і заходи з виконання затверджених регіональних цільових програм;

спільно з виконавчим апаратом обласної ради підготувати й надіслати міським і районним радам пропозиції стосовно врахування у програмах соціально-економічного та культурного розвитку міст і районів області вирішення найактуальніших питань життєзабезпечення населення.

5. Надати право голові обласної ради за поданням облдержадміністрації протягом бюджетного року здійснювати своїми розпорядженнями, з подальшим затвердженням їх на сесіях обласної ради, уточнення переліку інвестиційних проектів та заходів щодо забезпечення виконання завдань програми соціально-економічного та культурного розвитку області у 2016 році із внесенням відповідних змін до додатка 2 до рішення обласної ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку області, бюджету та фінансів.

Голова обласної ради                                                                 Г. ПРИГУНОВ

 

 
м. Дніпропетровськ
19 лютого 2016 року
№ 14-2/VIІ

Додатки...