Регіональні програми


Перелік діючих у 2016 році регіональних цільових програм
(за напрямками)


Станом на 01 серпня 2016 року№ з/п
Назва програми,
(рішення обласної ради, дата, №), замовник
Термін дії програми
Мета програми
(згідно відповідних рішень обласної ради)

Екологічні програми

1.

Програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області до 2022 року
(від 24.04.2003 №137-8/XXIV,
від 23.03.2007 №111-7/V
від 15.03.2013 №410-18/VІ
від 21.06.2013 №445-19/VI
від 26.09.2014 №570-27/VI
від 29.04.2015 №623-30/VI
від 21.10.2015 №693-34/VI
від 29.07.2016 №78-5/VIІ)
Управління цивільного захисту облдержадміністрації

До 2022

Забезпечення можливості реального та ефективного функціонування Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру з найменшими фінансовими витратами

2.

Регіональна цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Дніпропетровської області на 2016 – 2020 роки
(від 25.03.2016 №29-03/VII)
Управління цивільного захисту облдержадміністрації

2016-2020

Захист населення й територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків

3.

Регіональна програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах Дніпропетровської області
(від 18.07.2003 №184-9/XXIV,
від 25.03.2011 № 80-5/VI
від 15.03.2013 № 420-18/VI
від 30.08.2013 № 471-20/VI)
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

2003-2030

Визначення стратегії і тактики розв’язання проблеми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах області, захисту від шкідливої дії вод та впровадження комплексу узгоджених і взаємопов’язаних природоохоронних, правових, економічних, організаційно-технічних та інших заходів

4.

Регіональна програма розвитку водного господарства у Дніпропетровській області
(від 17.11.2003 №243-11/ХХІV,
від 16.09.2005 №628-28/IV)
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації
Департамент промисловості облдержадміністрації
Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації
Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів

2003-2030

Впровадження державної політики на захист водних ресурсів від виснаження та забруднення, створення належних соціально-побутових та екологічно безпечних умов проживання населення області, повне забезпечення потреб усіх галузей народного господарства у водних ресурсах, забезпечення сталого функціонування екосистем у басейнах річок та запобігання шкідливої дії води і ліквідація її наслідків

5.

Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у Дніпропетровській області на 2011–2018 роки
(
від 25.03.2011 № 73-5/VI,
від 27.12.2011 №222-10/VІ
від 17.08.2012 №319-14/VІ
від 15.03.2013 № 412-18/VI
від 08.11.2013 № 485-21/VI
від 29.04.2015 №628-30/VI
від 21.10.2015 №693-34/VI
від 25.03.2016 №31-03/VII)
Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

2011-2018

Збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель, захист їх від виснаження, деградації, забруднення, підвищення врожаїв екологічно чистої продукції та забезпечення продовольчої безпеки держави, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття, створення екологічно безпечних умов для проживання населення і провадження господарської діяльності, стабілізація та нарощування обсягів виробництва в рослинництві, підвищення родючості ґрунтів (регулювання водного режиму, гіпсування ґрунтів), забезпечення життєздатності сільського господарства, його конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках

6.

Довгострокова програма по вирішенню екологічних проблем Кривбасу та поліпшенню стану навколишнього природного середовища на 2011–2022 роки
(від 29.04.2011 №110-6/VI
від 15.03.2013 № 420-18/VI
від 30.08.2013 № 471-20/VI
від 08.11.2013 № 490-21/VI)
Департамент екології та природних ресурсів
Департамент промисловості облдержадміністрації

2011-2022

Визначення пріоритетних напрямів і реалізація комплексу взаємопов’язаних заходів щодо мінімізації та запобігання викидам і скидам забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення відходів, належного утримання зелених насаджень та об’єктів природно-заповідного фонду, ліквідації підтоплення та захисту від підтоплення і затоплення території міста, запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів у Криворізькому регіоні

7.

Регіональна Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних організмів на території Дніпропетровської області протягом 2012 – 2026 років
(від 23.03.2012 №259-12/VI
від 15.03.2013 № 420-18/VI
від 08.11.2013 № 485-21/VI
від 21.10.2015 №693-34/VI)
Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

2012-2026

Проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинного бур’яну – амброзії полинолистої на території Дніпропетровської області, зменшення кількості випадків захворювання на алергію серед населення, пов’язаних з цвітінням амброзії, підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, посилення уваги широких верств населення та громадськості до існуючої проблеми шляхом популяризації знань та роз’яснень щодо шкідливості бур’яну-алергену, приведення в належний фітосанітарний, екологічний та естетичний стан території області, забезпечення контролю за виконанням заходів проти карантинного бур’яну підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами та громадянами

8.

Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки
(від 21.10.2015 №680-34/VI
від 15.06.2016 №57-4/VII)
Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

2016-2025

Створення екологічно безпечних та комфортних умов для життя населення Дніпропетровської області шляхом зменшення антропогенного навантаження й відновлення довкілля за рахунок упровадження інноваційних технологій виробництва, зменшення викидів парникових газів та підвищення рівня екологічної культури і свідомості суспільства

9.

Про Дніпропетровську обласну стратегію поводження з твердими побутовими відходами (у рамках реалізації Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки)
(від 29.07.2016 №80-5/VIІ)
Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

2016 – 2025

Розвиток реального сектору
(економічні програми)

10.

Програма створення та ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013 – 2017 роки
від 15.03.2013 № 421-18/VI
від 05.12.2014 №593-28/VI
Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

2013–2017

Ефективне використання територій земельних ресурсів, збільшення доходної частини бюджету, забезпечення суб’єктів містобудівної та інвестиційної діяльності актуальною комплексною, достовірною інформацією, що має юридичну силу, про діючі на території Дніпропетровської області містобудівні регламенти, про містобудівну цінність різних територій, їх фактичний стан і використання, а також про зміни об’єктів нерухомості у процесі містобудівної та інвестиційної діяльності

11.

Регіональна програма інноваційного розвитку на період до 2020 року
(від 24.12.2004 №493-24/ІV,
від 23.05.2008 №386-15/V
від 15.03.2013 № 420-18/VI)
Департамент освіти і науки облдержадміністрації

До 2020

Створення інноваційної інфраструктури, здатної забезпечити підвищення конкурентоспроможності національної економіки, ефективне використання наявного науково-технологічного потенціалу шляхом створення підприємств, подальше стале зростання темпів цієї роботи

12.

Регіональна програма “Питна вода Дніпропетровщини” на 2006–2020 роки
(від 16.09.2005 №657-28/ІV,
від 25.03.2011 № 79-5/VI
від 15.03.2013 №420-18/VІ)
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

2006-2020

Забезпечення населення області питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в області; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання

13.

Програма розвитку поштового зв’язку Дніпропетровської області у 2008–2018 роках
(
від 29.01.2008 №340-14/V
від 25.05.2012 №298-13/VIV
від 17.08.2012 №314-14/VI
від 23.11.2012 № 354-16/VІ
від 15.03.2013 №420-18/VІ
від 30.08.2013 № 471-20/VI
від 08.11.2013 № 483-21/VI)
Управління інфраструктури облдержадміністрації, Департамент промисловості облдержадміністрації

2008-2018

Розвиток національного оператора поштового зв’язку, забезпечення доступності універсальних послуг, розвиток нових послуг, покращення якості обслуговування споживачів, збільшення обсягів та досягнення підвищення ефективності роботи підрозділів дирекції

14.

Програма розвитку та вдосконалення автомобільного транспорту в Дніпропетровській області на 2009–2017 роки
(від 29.01.2009 №513-18/V,
від 21.10.2011 №173-9/VІ)
Управління інфраструктури облдержадміністрації

2009-2017

Створення умов для транспортного забезпечення подальшого економічного та соціального розвитку Дніпропетровської області та України в цілому. Подальше зростання рівня забезпеченості населення регіону своєчасними, повними та якісними пасажирськими транспортними послугами. Забезпечення безпечного функціонування транспорту. Захист економічних інтересів підприємств і організацій в сфері дорожнього господарства, пасажирського автотранспорту та споживачів транспортних послуг. Створення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств і організацій пасажирського автотранспорту та дорожнього господарства

15.

Регіональна програма будівництва (придбання) доступного житла у Дніпропетровській області на 2010–2017 роки
(
від 06.08.2010 №746-26/V,
від 25.05.2012 №292-13/VI
від 15.03.2013 №404-18/VI
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

2010-2017

Підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла

16.

Програма розвитку малого та середнього підприємництва у Дніпропетровській області на 2015 – 2016 роки
(від 05.12.2014 №587-28/VI
від 21.10.2015 №688-34/VI)
Департамент економічного розвитку облдержадміністрації

2015-2016

Забезпечення сталого розвитку малого та середнього підприємництва завдяки спільним діям місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів малого та середнього підприємництва, громадських об’єднань підприємців, а також установ ринкової інфраструктури щодо спрямування фінансових, матеріально-технічних ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення й підтримання сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва

17.

Програма реалізації фінансово-інвестиційного механізму будівництва житла у Дніпропетровській області на 2013 - 2018 роки
(від 21.06.2013 №437-19/VІ)
Обласна рада

2013–2018

Задоволення потреб у житлі економічно активної частини населення області, підтримка категорій громадян, які з об’єктивних причин не можуть самостійно вирішити житлові проблеми

18.

Програма термомодернізації об’єктів комунальної сфери у Дніпропетровській області на 2015 – 2038 роки
(від 23.01.2015 №610-29/VI)
Обласна рада
Управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації

2015–2038

Підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження об’єктів комунального сектору шляхом зниження теплових витрат

19.

Регіональна програма розвитку житлового будівництва у Дніпропетровській області на 2015 – 2020 роки
(від 23.01.2015 №609-29/VI
від 21.10.2015 №692-34/VI
від 19.02.2016 №16-2/VII)
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

2015–2020

Збільшення обсягів житлового будівництва, зростання введення в експлуатацію житла, забезпечення молоді впорядкованим, комфортабельним житлом, яке відповідає сучасним стандартам, розв’язання житлових проблем усіх верств населення області

20.

Програма розвитку міжнародного співробітництва, євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Дніпропетровської області на 2016 – 2020 роки
(від 21.10.2015 №682-34/VI)
Управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації
Управління протокольних та масових заходів облдержадміністрації

2016-2020

Організація і проведення органами виконавчої влади регіону інформаційної кампанії, спрямованої на підвищення рівня інформованості міжнародного співтовариства про Дніпропетровську область та Україну, зміцнення їх міжнародного авторитету у сфері політики, економіки та культури для забезпечення захисту національних інтересів нашої держави, дотримання стратегічного курсу на європейську інтеграцію тощо

21.

Програма впровадження державної політики органами виконавчої влади у Дніпропетровській області на 2016 – 2020 роки
(від 19.02.2016 №15-2/VII
від 25.03.2016 №35-03/VII)
Департамент фінансів облдержадміністрації

2016-2020

Поетапна побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, ефективної і стабільної системи органів влади в сучасних умовах

22.

Регіональна Програма створення страхового фонду документації Дніпропетровської області на 2016 – 2020 роки
(від 15.06.2016 №53-4/VII)
Управління цивільного захисту облдержадміністрації

2016-2020

Забезпечення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб – постачальників документації документами обласного страхового фонду документації для проведення будівельних, відбудовчих та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у особливий період, збереження культурної спадщини на випадок втрати або псування оригіналу документа, а також для організації виробництва продукції господарського призначення

Соціальні програми

23.

Цільова комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2016 року
(від 28.09.2001 №434-17/XXIII,
від 14.05.2007 №182-9/V,
від 25.09.2008 №434-16/V,
від 27.11.2008 №480-17/V,
від 17.09.2009 №613-20/V,
від 18.12.2009 №648-22/V,
від 06.08.2010 №736-26/V,
від 25.03.2011 № 76-5/VI
від 03.02.2012 №243-11/VI
від 17.08.2012 №334-14/VI
від 19.10.2012 №340-15/VI
від 15.03.2013 №407-18/VІ
від 29.04.2015 №626-30/VІ
від 19.02.2016 №19-2/VII
від 25.03.2016 №33-03/VII
від 29.07.2016 №77-5/VIІ)
Управління молоді і спорту облдержадміністрації
Департамент освіти і науки облдержадміністрації

До 2016

Створення умов для розвитку фізичної культури і спорту, зокрема вдосконалення відповідного організаційного та нормативно–правового механізму, залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя та фізичної реабілітації, максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її у дусі олімпізму

24.

Регіональна цільова соціальна програма “Молодь Дніпропетровщини” на 2012 – 2021 роки
( від 03.02.2012 №239-11/VІ,
від 19.10.2012 №339-15/VІ
від 15.03.2013 №420-18/VI
від 30.08.2013 №468-20/VI
від 25.03.2016 №32-03/VII)
Управління молоді і спорту облдержадміністрації
Департамент освіти і науки облдержадміністрації
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

2012-2021

Створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення й самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій

25.

Програма розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки
(від 03.02.2012 №241-11/VІ,
від 15.03.2013 №420-18/VI
від 30.08.2013 №472-20/VI
від 19.02.2016 №19-2/VII)
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

2012-2021

Створення соціальних та економічних умов для належного функціонування й розвитку сім’ї як основи суспільства, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально спроможної, соціально благополучної сім’ї, забезпечення виконання сім’єю її основних функцій, а також утвердження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та реалізація їх як основних прав людини

26.

Регіональна цільова соціальна програма „Освіта Дніпропетровщини на 2013-2015 роки”
(
від 21.12.2012 №389-17/VI
від 15.03.2013 №406-18/VI
від 21.06.2013 №445-19/VI
від 19.02.2016 №17-2/VIІ)
Департамент освіти і науки облдержадміністрації

2013-2015

Формування доступної та якісної системи регіональної освіти і виховання, що відповідає вимогам суспільства та динамічно розвивається, її інтеграції в європейський і світовий освітній простір

27.

Регіональна програма оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровської області у 2014 – 2021 роках
(
від 27.12.2013 №507-23/VI,
від 05.12.2014 №596-28/VI,
від 21.10.2015 №686-34/VI,
від 25.03.2016 №34-03/VII,
від 29.07.2016 №75-5/VIІ
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
Департамент освіти і науки облдержадміністрації

2014-2021

Забезпечення повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, якісного медичного обслуговування і харчування, а також максимального стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

28.

Програма поводження з безпритульними тваринами у Дніпропетровській області на 2012–2016 роки
(
від 27.12.2011 №206-10/VІ
від 23.03.2012 №263-12/VІ
від 15.03.2013 №420-18/VI)
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

2012-2016

Поліпшення санітарно-екологічної та епізоотичної ситуації в області, створення умов для профілактики явища безпритульних тварин, зміна громадської думки у бік цивілізованого, гуманного та етичного ставлення до тварин, що вплине на виховання підростаючого покоління і моральний клімат у суспільстві

29.

Програма зайнятості населення Дніпропетровської області на 2012 – 2017 роки
(від 23.11.2012 №353-16/VI
від 15.03.2013 №420-18/VI
від 08.11.2013 № 486-21/VI)
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

2012-2017

Забезпечення державного регулювання ринку праці за допомогою правових, організаційних і економічних важелів для сприяння зайнятості населення, детінізації ринку праці, ефективного використання робочої сили та соціального захисту неконкурентоспроможних верств населення

30.

Обласна соціальна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Дніпропетровській області на 2014 – 2018 роки
(від 20.06.2014 №531-26/VI)
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

2014-2018

Реалізація заходів щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності шляхом виконання конкретних завдань з організаційного, матеріально-технічного, наукового та нормативно-правового забезпечення їх діяльності у сфері охорони праці, подальшого вдосконалення системи регіонального управління та нагляду за охороною праці

31.

Обласна програма надання соціальної підтримки громадянам, які переселяються до Дніпропетровської області з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, на 2014 – 2016 роки
(від 05.12.2014 №589-28/VI)
Дніпропетровська обласна рада

2014-2016

Реалізація заходів щодо надання соціальної підтримки громадянам, які переселяються до Дніпропетровської області з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції шляхом виконання конкретних завдань з організаційного, матеріально-технічного та нормативно-правового забезпечення

32.

Обласна програма “Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2015 – 2019 роки”
(від 05.12.2014 №586-28/VI
від 29.07.2016 №79-5/VIІ )
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

2015-2019

Поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги з пріоритетним напрямом профілактики та лікування хронічних неінфекційних та інфекційних захворювань, найбільш значущих у соціально-економічному та медико-демографічному плані класів і нозологічних форм хвороб

33.

Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2015 – 2019 роки
(від 05.12.2014 №588-28/VI)
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

2015-2019

Підвищення кількості та якості надання соціальних послуг, ефективності проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя вразливих груп населення, забезпечення державних гарантій та впровадження нових механізмів посилення адресності надання послуг, підтримки ветеранів війни, соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших пільгових категорій громадян

34.

Програма створення робочих місць для осіб, які переселились до Дніпропетровської області з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, на 2015 – 2016 роки
(від 23.01.2015 №608-29/VI)
Обласна рада

2015–2016

Реалізація заходів щодо надання у Дніпропетровській області соціальної підтримки та працевлаштування внутрішньо переміщеним особам шляхом виконання конкретних завдань з організаційного, матеріально-технічного та нормативно-правового забезпечення

35.

Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, та заходів з нагоди 30-ї роковини аварії на Чорнобильській АЕС
(від 14.08.2015 №676-33/VI)
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

2015–2016

Підвищення кількості та якості надання соціальних послуг особам, постраждалим внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, упорядкування пам’ятних знаків, стел, барельєфів тощо, присвячених подіям на Чорнобильській АЕС та ліквідаторам аварії, організація проведення заходів з нагоди 30-ї роковини чорнобильської катастрофи

36.

Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Дніпропетровській області на 2016 – 2020 роки
(від 21.10.2015 №683-34/VI)
Cлужба у справах дітей облдержадміністрації

2016–2020

Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей у області

37.

Програма підтримки населення в енергозбереженні житлового сектору Дніпропетровщини на 2015 – 2020 роки
(від 21.10.2015 №681-34/VI)
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

2015–2020

Заохочення громад щодо підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження об’єктів житлового сектору

Науково-технічні програми

38.

Регіональна програма охорони та захисту інтелектуальної власності на період до 2020 року
(від 24.12.2004 №494-24/ІV
від 23.05.2008 №387-15/V
від 15.03.2013 №420-18/VI)
Департамент освіти і науки облдержадміністрації

До 2020

Забезпечення створення й функціонування ефективної системи охорони і захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, належних умов для формування цивілізованого ринку цих об’єктів, використання науково-технічного потенціалу регіону та впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів техніки і конкурентоспроможної продукції

39.

Регіональна програма інформатизації „Електронна Дніпропетровщина” на 2014 – 2016 роки
(від 27.12.2013 №506-23/VI
від 15.07.2015 №656-32/VI
від 25.03.2016 №36-03/VI
від 15.06.2016 №58-4/VII)
Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації

2014-2016

Підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком регіону, розвиток інформаційного суспільства із забезпеченням максимального залученнямешканців області до цього процесу, рівності громадян незалежно від місця проживання в дотриманні їх конституційних прав із застосуванням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій та технологій електронного урядування

Правоохоронні програми

40.

Регіональна комплексна Програма правової освіти населення на 2016 – 2020 роки
(від 25.03.2016 №28-03/VII)
Управліннят взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації

2016-2020

Підвищення загального рівня правової освіти населення, формування у громадян правової свідомості

41.

Регіональна Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2020 року
(від 25.03.2016 №30-03/VII)
Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації

До 2020

Підвищення рівня довіри населення до роботи правоохоронних органів, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області шляхом здійснення заходів із профілактики правопорушень, протидії злочинності, усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних дій, та поліпшення стану криміногенної ситуації в області

Національно-культурні програми

42.

Програма підвищення правової освіти та політичної культури населення для забезпечення участі громадськості в формуванні та реалізації державної політики в Дніпропетровській області на 2002–2016 роки
(від 14.06.2002 №38-2/ХХІV,
від 23.03.2007 №115-7/V,
від 25.09.2008 №430-16/V,
від 10.06.2009 №557-19/V,
від 27.12.2011 №223-10/VІ
від 21.06.2013 №445-19/VI,
від 30.08.2013 № 479-20/VI,
від 08.11.2013 № 487-21/VI),
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

2002-2016

Створення умов для набуття громадянами знань із законодавства про вибори i референдуми і навиків у їх застосуванні, підвищення правової культури учасників виборчого процесу, забезпечення ефективної системи управління процесами реалізації державної політики на регіональному рівні, забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, запровадження здійснення громадського контролю за їх діяльністю та участі громадян у виробленні рішень, організації постійних соціологічних досліджень громадської думки щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, оприлюднення ставлення громадян до процесів, які відбуваються в суспільстві, прискорення розвитку цінностей громадянського суспільства та інформування населення стосовно політики Президента України, Уряду України

43.

Регіональна програма розвитку телерадіоінформаційного простору Дніпропетровської області на 2004–2017 роки
(від 30.01.2004 №305-13/XXIV,
від 04.12.2007 №307-13/V,
від 23.05.2008 №389-15/V,
від 25.09.2008 №429-16/V,
від 06.08.2010 №739-26/V
від 23.11.2012 № 355-16/VІ
від 21.06.2013 №445-19/VI),
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

2004-2017

Збільшення в телерадіоінформаційному просторі області частки передач телерадіоорганізацій, що творять і поширюють місцевий масово-інформаційний продукт, забезпечують створення та поширення суспільно значимих економічних, публіцистичних, культурно-освітніх, художніх, навчальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та юнацтва

44.

Регіональна програма збереження пам’яток борцям з нацизмом (1941 – 1945 роки) на період до 2020 року
(
від 23.05.2008 №375-15/V,
від 10.06.2009 №581-19/V,
від 25.03.2011 № 78-5/VI,
від 29.04.2011 №120-6/VІ
від 15.03.2013 №420-18/VI
від 29.04.2015 №627-30/VI
від 21.10.2015 №693-34/VI)
Управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

До 2020

Впорядкування військових меморіалів, братських, індивідуальних могил та монументів на місцях форсування ріки Дніпро та найбільших військових операцій

45.

Програма розвитку Українського козацтва в Дніпропетровській області на 2008–2017 роки
(
від 23.05.2008 №413-15/V,
від 25.03.2011 № 85-5/VI
від 21.12.2012 №387-17/VI
від 21.06.2013 №445-19/VI,)
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

2008-2017

Відродження і розвиток історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій і цінностей Українського козацтва, виховання у громадян національної свідомості, поваги до історії України, консолідації українського народу, збереження історико-культурної спадщини

46.

Програма розвитку культури у Дніпропетровській області до 2016 року
(
від 10.06.2009 №548-19/V,
від 25.03.2011 № 83-5/VI
від 15.03.2013 №417-18/VI
від 21.10.2015 №693-34/VI)
Управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

2009-2016

Створення економічних та організаційних умов для подальшого збереження і розвитку культурно-мистецької сфери області

47.

Програмa збереження та розвитку об’єктів культурної і природної спадщини, розташованих на території Дніпропетровської області, на 2014 – 2019 роки
(
від 31.01.2014 № 524-25/VI
від 05.12.2014 №594-28/VI
від 21.10.2015 №693-34/VI)
Дніпропетровська обласна рада та її структурні підрозділи

2014-2019

Комплексна Програма є документом, що визначає стратегію збереження та розвитку об’єктів культурної і природної спадщини Дніпропетровщини на 2014 – 2019 роки.
Основною метою Програми є розвиток, збереження та забезпечення життєздатності, цілісності та автентичності об’єктів культурної та природної спадщини, розташованих на території Дніпропетровського регіону.

48.

Програма розвитку туризму у Дніпропетровській області на 2014 – 2022 роки
(
від 20.06.2014 №532-26/VI
від 29.07.2016 №76-5/VIІ )
Управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації
Департамент економічного розвитку облдержадміністрації
Дніпропетровська обласна рада

2014-2022

Формування виняткового і різноманітного туристичного продукту регіону, просування його на внутрішньому та міжнародному ринках шляхом рекламно-інформаційної кампанії, розвиток туристичної інфраструктури належного рівня

Інші програми

49.

Програма розвитку місцевого самоврядування в Дніпропетровській області на 2012–2016 роки
(
від 27.12.2011 №225-10/VІ
від 17.08.2012 №313-14/VI
від 21.12.2012 №384-17/VI
від 15.03.2013 №420-18/VI
від 20.06.2014 №536-26/VI
від 29.04.2015 №625-30/VI
від 27.05.2015 №642-31/VI
від 15.07.2015 №655-32/VI)
Обласна рада

2012-2016

Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування різних рівнів у Дніпропетровській області, здійснення допомоги в процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов та сприяння збільшенню ефективності їх роботи в цілому

50.

Програма сприяння громадянській активності у розвитку територій на 2012–2016 роки
(
від 27.12.2011 №226-10/VІ
від 23.03.2012 №261-12/VІ
від 15.03.2013 №409-18/VІ
від 21.06.2013 №444-19/VI
від 26.09.2014 №565-27/VI
від 05.12.2014 №595-28/VI
від 27.05.2015 №643-31/VI
від 14.08.2015 №677-33/VI)
Обласна рада

2012-2016

Сприяння розвитку органів самоорганізації населення та ОСББ у Дніпропетровській області шляхом створення належних умов для самоорганізації населення, надання допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до нових соціально-економічних умов та сприяння збільшенню ефективності їх роботи у цілому, забезпечення процесу демократизації та розвитку цінностей громадянського суспільства, поліпшення умов для самостійного вирішення територіальною громадою питань місцевого значення

51.

Регіональна міжгалузева комплексна Програма щодо надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам), що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Дніпропетровської області, на 2013 – 2018 роки
(
від 21.06.2013 №438-19/VІ
від 30.08.2013 №473-20/VI
від 08.11.2013 № 484-21/VI
від 27.12.2013 №508-23/VI
від 20.06.2014 №543-26/VI
від 05.12.2014 №591-28/VI
від 29.04.2015 №622-30/VІ
від 21.10.2015 №687-34/VI
від 29.07.2016 №87-5/VIІ )
Обласна рада

2013–2018

Фінансова підтримка функціонування комунальних підприємств (установ) для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних та безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності області та сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств (установ)

Програми, термін дії яких закінчився та знаходяться на контролі

52.

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дніпропетровської області на 2010–2014 роки
(
від 14.05.2010 №708-24/V
від 03.02.2012 №242-11/VI
від 15.03.2013 №420-18/VI
від 20.06.2014 №540-26/VII)
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

2010-2014

Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів

53.

Програма розвитку малого підприємництва у Дніпропетровській області на 2011–2012 роки
(
від 30.12.2010 №47-4/VI)
Управління розвитку споживчого ринку та підприємництва облдержадміністрації (в стадії ліквідації)

2011-2012

Створення належних умов для реалізації конституційного права мешканців області на підприємницьку діяльність, підвищення добробуту громадян Дніпропетровщини шляхом розвитку малого і середнього бізнесу та сприяння насиченню регіонального ринку високоякісними товарами й послугами від діяльності підприємництва, а також спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадських об’єднань підприємців, установ ринкової інфраструктури на розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток приватної ініціативи, та формування і впровадження ефективної державно-громадської системи підтримки й захисту підприємництва

54.

Програма розвитку місцевого самоврядування в Дніпропетровській області на 2007–2011 роки
(від 14.05.2007 №181-9/V,
від 30.08.2007 №215-10/V,
від 04.12.2007 №303-13/V,
від 23.05.2008 №415-15/V,
від 25.09.2008 №432-16/V,
від 29.01.2009 №517-18/V,
від 17.09.2009 №608-20/V,
від 14.05.2010 №721-24/V,
від 30.12.2010 №41-4/VI,
від 12.08.2011 №149-8/VI)
Обласна рада

2007-2011

Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування різних рівнів у Дніпропетровській області, здійснення допомоги в процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов та сприяння збільшенню ефективності їх роботи в цілому

55.

Цільова програма підготовки та проведення в Дніпропетровській області фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу вДніпропетровській області
(
від 25.09.2008 №428-16/V)
Управління ліквідовано

До 2012

Створення соціальних, економічних та організаційних умов для успішного проведення в регіоні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

56.

Обласна комплексна програма поводження з відходами на 2006–2015 роки
(від 16.11.2001 №485-18/XXIII,
від 22.03.2006 №767-33/IV,
від 10.06.2009 №575-19/V,
від 14.05.2010 №700-24/V,
від 21.10.2011 №176-9/VІ
від 15.03.2013 №420-18/VI
від 30.08.2013 № 471-20/VI)
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва
Департамент екології та природних ресурсів
Департамент промисловості облдержадміністрації

До 2015

Запобігання і зменшення негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, вдосконалення системи поводження і використання відходів, поліпшення екологічної ситуації та соціально-економічних умов життєдіяльності населення області за рахунок збільшення обсягу переробки та утилізації відходів, залучення населення до діяльності у сфері поводження з відходами

57.

Програма охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області на 2005–2015 роки
(від 24.12.2004 №495-24/ІV
від 15.03.2013 № 420-18/VI
від 21.06.2013 №446-19/VI
від 30.08.2013 № 471-20/VI
від 08.11.2013 №491-21/VI
від 31.01.2014 № 527-25/VI
від 26.09.2014 №568-27/VI)
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва
Департамент екології та природних ресурсів

2005-2015

Оздоровлення стану навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище, забезпечення екологічної безпеки населення, збереження та відновлення природних екосистем, підвищення рівня екологічної свідомості суспільства

58.

Програма формування та розвитку національної екологічної мережі Дніпропетровської області на 2006–2015 роки
(від 22.03.2006 №768-33/IV,
від 14.05.2007 №183-9/V,
від 04.12.2007 №298-13/V,
від 23.05.2008 №397-15/V,
від 25.09.2008 №444-16/V,
від 29.01.2009 №520-18/V,
від 10.06.2009 №576-19/V,
від 30.12.2010 №44-4/VI,
від 29.04.2011 №117-6/VІ,
від 21.10.2011 №175-9/VІ,
від 27.12.2011 №217-10/VІ
від 23.03.2012 №265-12/VІ,
від 17.08.2012 №317-14/VI
від 21.12.2012 № 385-17/VI
від 15.03.2013 № 416-18/VI
від 21.06.2013 № 441-19/VI
від 30.08.2013 № 471-20/VI
Департамент екології та природних ресурсів, Департамент промисловості облдержадміністрації

2006-2015

Досягнення екологічно обґрунтованого мінімуму площі земель природно-заповідного фонду, необхідного для стійкого розвитку природних і окультурених ландшафтів (збільшити відсоток заповідності щонайменше до 8 % від загальної площі Дніпропетровської області). Збереження всього різноманіття природних і напівприродних типів ландшафтів, геологічних пам’яток, ґрунтів, популяцій рідкісних та зникаючих видів флори та фауни регіону. Можливості природних шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин у межах Дніпропетровської області та сусідніх областей. Збалансоване та невиснажливе довготривале використання природних ресурсів у господарській діяльності населення

59.

Програма моніторингу довкілля Дніпропетровської області
(від 04.12.2007 №294-13/V)
від 15.03.2013 № 420-18/VI
від 30.08.2013 № 471-20/VI
Департамент екології та природних ресурсів
Департамент промисловості облдержадміністрації

До 2015

Впровадження розроблених заходів, що повинні забезпечити вдосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області, підвищення рівня виконання її основних функцій, а саме: виявлення критичних чинників антропогенного впливу на довкілля та стан здоров’я населення, розширення знань про екологічний стан навколишнього природного середовища, поліпшення оперативності та достовірності інформаційного обслуговування органів державного управління, місцевого самоврядування та громадськості, більш якісного обґрунтування природоохоронних заходів

60.

Регіональна програма „Ліси Дніпропетровщини” на 2011–2015 роки
(від 29.04.2011 №109-6/VI
від 15.03.2013 № 420-18/VI
від 30.08.2013 № 471-20/VI
від 21.10.2015 №689-34/VI)
Департамент екології та природних ресурсів
Департамент промисловості облдержадміністрації

2011-2015

Реалізація державної політики у сфері лісового господарства з метою забезпечення розширеного відтворення лісових ресурсів, підвищення екологічного й економічного потенціалів лісів, ефективного контролю за їх охороною, захистом і використанням.

61.

Програма розвитку міського електротранспорту Дніпропетровської області на 2008–2015 роки
(
від 23.05.2008 №398-15/V,
від 03.12.2010 №18-3/VI
від 15.03.2013 №420-18/VІ)
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністраціїї

2008-2015

Поліпшення фінансового стану підприємств міського електротранспорту, зокрема – шляхом відшкодування в повному обсязі підприємствам економічно обґрунтованої вартості транспортних послуг. Удосконалення комплексних схем міського пасажирського транспорту та схем організації руху. Усунення невиправданого дублювання приватними автоперевізниками трамвайних і тролейбусних маршрутів. Упровадження новітніх енергозберігаючих технологій у будівництво, реконструкцію та модернізацію об’єктів міського електротранспорту. Припинення подальшого зменшення парку трамвайних вагонів і тролейбусів

62.

Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у Дніпропетровській області на 2010–2015 роки
(від 06.08.2010 №747-26/V)
УУправління паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації

2010-2015

Підвищення рівня енергоефективності суспільного виробництва шляхом зниження енергоємності валового регіонального продукту в результаті оптимізації паливно-енергетичного балансу області

63.

Регіональна програма захисту прав споживачів у Дніпропетровській області на 2011–2015 роки
(від 24.06.2011 №134-7/VI
від 21.06.2013 №445-19/VI)
від 20.06.2014 №537-26/VI)
Департамент економічного розвитку облдержадміністрації

2011-2015

Забезпечення сприянню захисту прав споживачів, високого рівня захисту законних прав і інтересів громадян як споживачів, у тому числі щодо придбання та споживання якісних та безпечних товарів, робіт (послуг)

64.

Регіональна Програма передачі гуртожитків у власність територіальних громад Дніпропетровської області на 2012 – 2015 роки
(від 23.11.2012 №368-16/VI
від 15.03.2013 №420-18/VI)
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

2012-2015

Передача гуртожитків у власність територіальних громад для забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків

65.

Програма економічної підтримки районних, міських та міськрайонних газет, районного, міського, міськрайонного телерадіомовлення Дніпропетровської області
(від 26.06.2001 №372-16/XXIII,
від 19.03.2002 №536-22/XXIII,
від 23.03.2007 №113-7/V,
від 23.05.2008 №390-15/V,
від 30.12.2010 №40-4/VI
від 03.02.2012 №244-11/VI
від 21.06.2013 №445-19/VI)
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

До 2015

Підтримка розвитку засобів масової інформації, реалізація максимально широкого доступу жителів області до місцевих інформаційних джерел, удосконалення роз’яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики, поліпшення якості й об’єктивності матеріалів, дослідження заінтересованості журналістів і суспільства щодо діяльності місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, забезпечення відкритості влади та права журналістів на свободу слова, зворотного зв’язку між громадськістю та владою